Usluge i pogodnosti

PREDNOSTI

Potreba za ovom vrstom smještaja svakodnevno je veća kako u Evropi tako i u Bosni i Hercegovini.

Centar za stare osobe opremljen je savremenom opremom koja odgovara svim evropskim standardima.

Za polupokretne i nepokretne osobe na raspolaganju su kreveti sa električnim funkcijama opremljeni medicinskim madracima
sa antidekubitalnim svojstvima.

Korisnicima Centra za stare osobe na raspolaganju je trpezarija, na čijem stolu će biti servirana hrana i specijalteti pažljivo spravljani i pripremani od strane naših kuhara i osoblja u kuhinji.

usluge

Našim korisnicima osiguravamo osnovne životne potrebe

Ishrana korisnika smještenih u Centru za zbrinjavanje osoba treće životne dobi obezbjeđivaće se u skladu sa utvrđenim normativima i standardima, kao i zahtjevima struke, starosnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika. Na osnovu tih zahtjeva sačinjavaće se jelovnik.

Dnevni boravak nudi kutak za odmor i druženja, društvene igre, igre memorije, šah, pletenje i dekupaž.

Terasa pogodna za pristup starijih osoba razlog su više za zadovoljstvo naših korisnika.

Socijalni rad i potreba za ovom vrstom usluge proizilazi iz činjenice da svaki korisnik u Centar dolazi kao formirana ličnost, sa različitim osobinama, kulturnim i drugim navikama, različitim
temperamentom i karakterom, sposobnostima i nivoom
obrazovanja, sa različitim motivima dolaska i porodičnom
situacijom.

Mjesečna nadoknada

DVOKREVETNA I TROKREVETNA SOBA

Polupokretne osobe

1.250,- KM

Ukoliko trebate više informacija

pozovite nas na +387 61 306 706, pišite na info@centarzastare.ba ili posjetite direktno na lokaciji.